DOBROMIR MAKOWSKI
Nauczyciel wychowania fizycznego oraz magister pedagogiki resocjalizacyjnej. Jest pomysłodawcą projektu RapPedagogia, w ramach którego od 2011 roku objechał ponad 1000 szkół, domów dziecka, aresztów śledczych, więzień, ośrodków szkolno -wychowawczych, świetlic środowiskowych w Polsce, jak i za granicą: Francja, Anglia, Szwecja, Niemcy, Kanada, USA.

IRENEUSZ DAWIDOWICZ
Pastor Kościoła Chrześcijan Baptystów w Białymstoku „Droga Zbawienia”. Współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei” w Białymstoku. Psycholog o specjalności klinicznej, diagnosta i lekarz w Szpitalu Psychiatryczny w Choroszczy. W Zespole Szkół nr 17 w Białymstoku pracuje z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. 

ANNA KACPROWICZ
Doradca psychologiczny, Life & Executive Coach, Coach Relacji, trener rozwoju osobistego, mentor, autorka programów szkoleniowych i warsztatów rozwoju osobistego wieloletni praktyk z zakresu finansów i księgowości. Współzałożycielka ACCh – Akademii Coachów Chrześcijańskich. Prowadząca roczne Studium Coachingu Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.

family packages

contact me for quote

Information about your packages, pricing, conditions. Includes all the details here. Booking conditions and terms, etc.

COMMERCIAL PROJECTS 2

sTARTING AT $950

Information about your packages, pricing, conditions. Includes all the details here. Booking conditions and terms, etc.

commercial projects 1

$650

Information about your packages, pricing, conditions. Includes all the details here. Booking conditions and terms, etc.

personal brand

branding packages

Radosław Siewniak

Obozy Fundacji „Głos Ewangelii” w znakomity sposób ukazują, co jest ważne w życiu, o co warto zabiegać, powalczyć, o co się troszczyć. Łączą dobrą zabawę, aktywność ruchową z czasem na refleksję, na kształtowanie dobrych postaw i charakteru. Praktycznie uczą, że przechodzimy przez różne etapy. Posuwamy się naprzód nierównomiernie, doświadczając zwycięstw i triumfów, ale też porażek i upadków. Obozy FGE wskazują przy tym elementy, wartości stałe i niewzruszone, na których można bezpiecznie budować. Kierują uwagę na osobę Jezusa Chrystusa, ale w sposób nienarzucający, szanujący wolność młodego człowieka. Jednocześnie pobudzają do stawiania sobie pytań o sens i cel życia, pytań mogących się stać impulsem do rozpoczęcia nowego życia przez uczestników obozów.

Warto pracować z młodymi ludźmi, bo to jest taki okres w życiu, w którym człowiek podejmuje kluczowe dla przyszłości decyzje. Jeżeli teraz nie będziemy w stanie pomóc młodym ludziom oprzeć te decyzje na właściwym fundamencie, to później będzie coraz trudniej.
Bycie ze sobą przez 24/h dobę przez 10 dni, wspólne zabawy, rozmowy, wygłupianie się, poważne dyskusje, to wszystko bardzo zbliża ludzi. Podczas obozu – kiedy własne środowisko i problemy codziennego życia zostały w domu - człowiek może spojrzeć na siebie w inny sposób. Tu znajduje się czas, żeby pytać i rozmawiać o rzeczach, które są najważniejsze.

Rafał Piekarski

Obozy dla młodzieży to wielkie wyzwanie dla Kościoła. To moment szczególnych wzruszeń i refleksji. Bóg używa go dla obudzenia sumień, wzbudzenia nowych, odkrywczych myśli, zasiania nadziei na zmianę, decyzji poddania życia Chrystusowi. Lubię te chwile. Wspaniale jest pomagać im w tak istotnych zwrotach życiowych. To wyjątkowa okazja do rozpoczęcia na nowo, wymagająca kontynuacji w wiernej i wytrwałej pracy duszpasterskiej w ciągu roku.

DR MatEusz Wichary

Adrian stróżek

W okresie wakacyjnym młodzi mają więcej czasu i są skłonni do pewnych refleksji, do podsumowań tego, co się dzieje w ich życiu. Obóz to przestrzeń w której mogą zatrzymać się i spróbować odpowiedzieć sobie na pytania – gdzie jestem, dokąd zmierzam, czego pragnę? Wbrew założeniu, że wiara jest rzeczą prywatną, o której nie powinno się mówić – tutaj się mówi.

Dr Janusz Kucharczyk

Obozy „Głosu Ewangelii” to nie tylko ewangelia. Dzieciaki często ładują się w kłopoty z powodu nadmiaru czasu, braku ciekawych i pożytecznych zajęć, nieodpowiedniego towarzystwa. Obóz jest okazją do spędzania wakacji w konstruktywny sposób, w dobrym towarzystwie, bez ryzyka dostępu do narkotyków, alkoholu czy ryzyka niechcianej ciąży. Oferuje alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, może zaszczepić pasje sportowe, artystyczne, naukowe. Wskazuje na istnienie innego towarzystwa i autorytetów niż dilerzy narkotyków albo uczestnicy zakrapianych imprez czy seksualnych eksperymentów. Czasami tyle wystarczy, by chrześcijaństwo zaczęło kojarzyć się dzieciakom nie ze sztampą, zapachem kadzidła, pustą tradycją i topornym moralizatorstwem, tylko z dobrą zabawą i życiowym wyzwaniem.

Leszek Korzeniecki

Organizowane przez Fundację „Głos Ewangelii” obozy stwarzają wrażenie, iż udało się połączyć rzeczy, które pozornie są nie do połączenia. Z jednej strony uczestnicy doświadczają atmosfery dobrej zabawy i odpoczynku, z drugiej strony zajmują się bardzo poważnymi treściami, które mogą im pomóc w dokonywaniu słusznych wyborów w późniejszym życiu. Podczas obozów prowadzę spotkania o charakterze profilaktycznym cieszące się dużym zainteresowaniem. Osobiście wierzę, że przynajmniej część uczestników skorzysta z realizowanego materiału do kształtowania swoich poglądów, a w końcu to one będą kierować ich postępowaniem.

Anna Kułakowska

Co ma największy wpływ na młodzież w dzisiejszych czasach? Telewizja, Internet, gry komputerowe?! Człowiek wymyślił technikę, by mu pomagała. Zachwyt nad nowymi gadżetami spowodował, że to one w znacznej mierze zaczęły wychowywać i mieć wpływ na kolejne pokolenia. Ale czy technika jest w stanie zastąpić najważniejszą rzecz, jaką jest relacja miłości, dać bliskość, nauczyć stawiać czoło wyzwaniom i je pokonywać? Zdecydowanie nie! Widzimy to w coraz większej pustce doświadczanej przez nowe pokolenia, w ich bezcelowości i coraz większym zagubieniu. Dlatego my jako dorosłe pokolenie poczuwamy się do wywierania wpływu na „naszych następców”. Spędzanie z nimi czasu, dawanie im z siebie tego, co najlepsze, przekazywanie naszych doświadczeń z Bogiem, nauka, jak się przednio bawić bez wspomagaczy chemicznych to największe skarby, jakie możemy przekazać tym, których osobowości i charaktery dopiero się kształtują. Dziesięć takich obozowych dni może być punktem zwrotnym w życiu każdego nastolatka.

www.gospel.pl

FUNDACJA „GŁOS EWANGELII"